Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Resocjalizacyjnego w 2019r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE
 
Towarzystwo Resocjalizacyjne (TR) utworzyli w 1998 r. pracownicy domów dziecka, zakładów wychowawczych i poprawczych, ośrodków leczenia uzależnień, ognisk wychowawczych, świetlic terapeutycznych, ośrodków kuratorskich, poradni, ośrodków adopcyjnych oraz innych środowiskowych programów psychoprofilaktycznych.
Towarzystwo zajmuje się formułowaniem i upowszechnianiem standardów zawodowych i integracją środowiska zawodowego. Stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się resocjalizacją, terapią uzależnień, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyką, pomocą psychologiczną i pomocą społeczną.
W latach 1998-2008 Towarzystwo Resocjalizacyjne wspólnie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym zorganizowało 21 konferencji poświęconych standardom zawodowym, ich wdrażaniu, reformie systemu opieki, profilaktyki i resocjalizacji, standardom szkolenia, współpracy środowiska zawodowego z samorządami, standardom leczenia uzależnień oraz rodzinnej opieki zastępczej a także terapii i etyce zawodowej. Efektem wspólnej pracy była broszura „Założenia programowe, procedury, modele, standardy zawodowe” upowszechniana na terenie całego kraju.
Po kilku latach ograniczonej działalności programowej, Towarzystwo Resocjalizacyjne od marca 2014 rozpoczęło działalność na warszawskiej Pradze. Uruchomiło biuro w Warszawie i zrealizowało pierwsze projekty.
 
Wdrażanie modelu „Pomagać efektywniej- model lokalnego systemu reintegracji”
 
wypracowanego w ramach projektu nr: POWR.04.03.00-00-0021/17 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Zarząd Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego podjął decyzję o wdrażaniu modelu lokalnego systemu reintegracji. Udział we wdrażaniu modelu polega na pracy z rodzinami i dziećmi według założeń opisanych w materiale wydanym w ramach projektu oraz na udziale kadry stowarzyszenia w szkoleniach i konsultacjach. Zarząd skierował na szkolenia i udział w konsultacjach 6 członków zespołu, zespół rozpoczął wdrażanie modelu od sierpnia 2019.
 
II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 
Koszty działalności (materiały, usługi) 228,00
Darowizny 300,00

 

KONTAKT


Siedziba:
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
e-mail: towres@wp.pl
tel. 728 459 775


Nasze konto:
ING Bank Śląski S. A.
Nr 48 1050 1025 1000 0090 3037 8252


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję